Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 1, Issue 2, 2011

Original Articles:

Vasile SIRBU, Dana Silvia GOLDSTEIN

CELLULAR AUTOLYSIS IN INTRAPARTUM DEATH. SOME STRUCTURAL CHARACTERISTICS

[ Full Article - PDF ] pp. 61-66
Ion SANDU, Viorica VASILACHE, Ioan Gabriel SANDU, Mihai BRÂNZILĂ, Andrei Victor SANDU

MODERN ASPECTS OF INTEGRATED CONSERVATION SCIENCE FOR BRONZE ARTIFACTS

[ Full Article - PDF ] pp. 67-74
Gabriel Ion OLTEANU

THE IMPORTANCE OF EVALUATING AND USING THE SPECIFIC BEHAVIOURAL MANIFESTATIONS OF THE INDIVIDUALS INVESTIGATED WITHIN JUDICIARY INVESTIGATIONS

[ Full Article - PDF ] pp. 75-86
Emilian M. DOBRESCU, Gabriel Ion OLTEANU, Edith SIMA

DEFINING THE ELEMENTS OF NEW SCIENTIFIC DISCIPLINES - PALYNOFORENSICS

[ Full Article - PDF ] pp. 87-94
Mirela GORUNESCU

COMBATING SEXUAL OFFENCES IN ROMANIAN CRIMINAL LAW – EFFORTS TO RAISE THE STANDARDS

[ Full Article - PDF ] pp. 95-102

Review Articles:

Lucian GORGAN

DNA – SOURCE OF FORENSIC EVIDENCE

[ Full Article - PDF ] pp. 103-107

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.