Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 1, Issue 3, 2011

Original Articles:

Octavian CIOBANU

FORENSIC ERGONOMICS IN ROMANIA

[ Full Article - PDF ] pp. 109-113
Emilian M. Dobrescu, Gabriel I. Olteanu, Edith Mihaela Dobre

KIRLIAN EFFECT. PROPOSALS FOR USE IN FORENSICS

[ Full Article - PDF ] pp. 115-122
Graham WILLIAMS

FORENSIC APPLICATIONS OF WHOLE GENOME AMPLIFICATION

[ Full Article - PDF ] pp. 123-135
Adrian IACOB

PECULIARITIES OF CRIMINAL INVESTIGATIONS IN CASES OF FORGERY AND USE OF FORGERY

[ Full Article - PDF ] pp. 137-148
Bogdan ŢONEA, Amalia NIŢU

COMPLIANCE WITH THE FAMILY LIFE RIGHT IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JURISPRUDENCE

[ Full Article - PDF ] pp. 149-155
Costică VOICU

INTRODUCTION TO CORPORATE CRIME ANALYSIS

[ Full Article - PDF ] pp. 157-162

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.