Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 2, Issue 1, 2012

Original Articles:

Gheorghiță ZBANCIOC, Robert GRĂDINARU, Gabi DROCHIOIU, Ionel I. MANGALAGIU

NICOTINE AND TOBACCO ALKALOIDS: A GC-MS APPROACH

[ Full Article - PDF ] pp. 3-10
Ioan-Liviu TĂUT

CONSIDERATIONS ON THE MAIN TACTICAL PROCEDURES USED IN INTERVIEW OF THE ACCUSED/DEFENDANT IN CASES OF HOMICIDE

[ Full Article - PDF ] pp. 11-29
Cristina Marcela BOROTA

PRINTING TECHNIQUES USED TO SECURE BORDER CROSSING DOCUMENTS

[ Full Article - PDF ] pp. 31-40
Popa GHEORGHE

FORENSIC INTERPRETATION OF THE EVIDENCE LEFT BY THE FIRE PRODUCED INDOORS IN ORDER TO ESTABLISH ITS CENTER AND THE DIRECTION OF PROPAGATION

[ Full Article - PDF ] pp. 41-56
Saverio FORTUNATO

ERRORS’ LIMITS OF THE ACOUSTIC EXPERTISE

[ Full Article - PDF ] pp. 57-67
Cătălin DOGĂROIU, Mohammed Hassan NAJI, Sorin HOSTIUC

SUICIDE BYAK - 47. CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

[ Full Article - PDF ] pp. 69-78

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.