Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 2, Issue 3, 2012

Original Articles:

Elena VLĂDULESCU

THE COOPERATION BETWEEN EUROPOL AND INTERPOL IN THE FIELD OF COMBATING CROSSBORDER CRIMES

[ Full Article - PDF ] pp. 169-175
Avdi S. AVDIJA

TARGETED POLICING: AN EVALUATION OF THE FIREARM VIOLENCE REDUCTION STRATEGIES

[ Full Article - PDF ] pp. 179-197
C. DOGAROIU, S. HOSTIUC

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BLOODSTAINS - FORENSIC CONSEQUENCES

[ Full Article - PDF ] pp. 199-208
Violeta Gabriela BĂNCILĂ

THE FORENSIC IMPORTANCE OF HANDWRITING PATHOLOGY IN MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS

[ Full Article - PDF ] pp. 209-219
Daniel POTOLINCA, Ion SANDU, Gabriel Ion OLTEANU, Gabi DROCHIOIU, Vasile SIRBU

THE STUDY OF DOCUMENTS COUNTERFEIT PROCEDURES BY ANALYZING THE SECURITY ELEMENTS

[ Full Article - PDF ] pp. 221-233
Anne-Marie Claudia DUMBRAVĂ

CONCEPT APPROACH OF THE HUMAN - COMPUTER IN VOICE PROCESSING FIELD

[ Full Article - PDF ] pp. 235-241

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.