Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 3, Issue 1, 2013

Original Articles:

IACOB Adrian

CONSIDERATIONS ABOUT EXTRADITION

[ Full Article - PDF ] pp. 3-6
Gabriel Ion OLTEANU

SUGGESTIBILITY IN INTERVIEW AND INTERROGATION. CONSIDERATIONS ABOUT THE USE OF SMILE

[ Full Article - PDF ] pp. 7-22
Alexandru BOROI

INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN THE FIELD OF SPECIAL INVESTIGATION TECHNIQUES

[ Full Article - PDF ] pp. 23-32
Lucian GORGAN1, Radu DRUICĂ, Andrei ŞTEFAN, Mitică CIORPAC

COMPARATIVE DNA DEGRADATION IN BONES FRAGMENTS

[ Full Article - PDF ] pp. 33-43
Laurenţiu GIUREA

FORENSIC EXAMINATION OF FORGED DOCUMENTS

[ Full Article - PDF ] pp. 45-53
Emilian M. DOBRESCU

THE PHENOMEN OF PIRACY. LACK OF LEGAL PROVISIONS

[ Full Article - PDF ] pp. 55-63
Ștefania Georgeta UNGUREANU

CONSIDERATIONS ON INFORMATIONAL WARFARE

[ Full Article - PDF ] pp. 65-71
Marin RUIU

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS AIMED OF INDIVIDUALIZATION OF PENALTIES IN CASE OF ACTS OF MURDER

[ Full Article - PDF ] pp. 73-84
Bogdan ŢONEA

FOREIGNERS IN THE COMMON LAW SYSTEM AS WELL AND MEMBER OF NORTHERN EUROPE

[ Full Article - PDF ] pp. 85-92
Bianca TUNCAY

CUPLUL PENOLOGIC VICTIMĂ – INFRACTOR ÎN DOMENIUL TRAFICULUI DE PERSOANE

[ Full Article - PDF ] pp. 93-102

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.