Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

 

Archive

 

2013
2012
2011

 

Investeste în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție: 1.2. "Calitate în învățământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanțare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.