Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

 

ContactEditor in Chief email:  gabriel.olteanu@academiadepolitie.ro
Publishing Editor email: contact@ijci.eu

Web:              www.icji.eu

 

Name
E-mail
Phone
Message

 

 

Investeste în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară: 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție: 1.2. "Calitate în învățământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanțare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.