Online ISSN:2247-0271
Included in CEEOL database
 
    Journal Information
 
 
    For Readers
 
 
    For Authors
 

 
 

sigle POSDRU

Current Issue

Table of contents: Volume 3, Issue 2, 2013

Original Articles:

Ștefania Georgeta UNGUREANU

THE STATUS OF WOMEN RELATED TO CRIMES

[ Full Article - PDF ] pp. 103-107
Adrian IACOB

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION

[ Full Article - PDF ] pp. 109-117
Alexandru BOROI

THE NEW LEGAL ASPECTS REGARDING TAPPING A PHONE CALL FROM THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE LAW PERSPECTIVE

[ Full Article - PDF ] pp. 119-131
Emilian STANCU

EVOLUTION IN IDENTIFY INDIVIDUALS WAYS BY EXTERNAL ANSWER TO DESCRIPTION

[ Full Article - PDF ] pp. 133-136
Laurenţiu GIUREA

SPECIAL METHODS AND TECHNIQUES FOR INVESTIGATING DRUG TRAFFICKING

[ Full Article - PDF ] pp. 137-146
Dragoş Andrei IGNAT, Marin RUIU, Amalia NIŢU

INFORMAREA, PROMOVAREA/PUBLICITATEA ŞI DISEMINAREA REZULTATELOR OBŢINUTE

[ Full Article - PDF ] pp. 147-149
Gabriel Ion OLTEANU

CONSIDERATIONS REGARDING THE COMPLEX NATURE OF JUDICIAL HEARINGS PREPARATION

[ Full Article - PDF ] pp. 151-163
Popa GHEORGHE

PLANTS SIGNIFICANCE IN JUDICIARY INQUIRY

[ Full Article - PDF ] pp. 167-174
Marin RUIU

THE TACHOGRAPH – GENERAL DESCRIPTION

[ Full Article - PDF ] pp. 175-179
Bogdan TONEA

THE ENVIRONMENT PROTECTION THROUGH CRIMINAL LAW IN EUROPE

[ Full Article - PDF ] pp. 181-188

 

FORUMUL CRIMINALIŞTILOR
- International Journal of
Criminal Investigation

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie: 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: "Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62307
Beneficiar: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Partener: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Număr contract finanţare: E6677/18.08.2010

"Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară"
POSDRU/86/1.2/S/62307"
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Fondul Social European - Investește în oameni
Help | Terms of use | Contact

Page optimised for resolution 1024x768 px or higher. © SAV 2011. All Rights Reserved.